Maart 2010

De Fietsbel††††††††††††

webbel

Mededelingenblad

Van de Fietsersbond, Afdeling Uden-Landerd

oprichtingsdatum: 11-2-1993

voorzitter: Jan Koster, tel (0413) 261910

secretaris: Alphons Goossens, tel (0413) 331765

Penningmeester : Ad Koenen, tel (o413)262419

Contactpersoon Gem. Landerd: Hans Langens, tel (0486) 454877

 

 

 

 

 

Notulen Jaarvergadering 2009.

Op 3 maart 2009 werd onze jaarvergadering gehouden zoals gebruikelijk bij de familie van Riel in de Schalmeilaan 1 te Uden.

Aanwezig: Jeannie en Martin v. Riel, Kees van Kampen, Ab van Amersfoort, Frans Kusters, Hans Langens, Ad Koenen( penningm), Jan Koster (vz) en Alphons Goossens (secr). Wiel Frencken.

Opening:

De Vz opent de vergadering met het aanbieden van een attentie met dank voor de gastvrijheid.

Notulen jaarvergadering 4-3-2008 en tevens jaarverslag goedgekeurd.

FinanciŽle verantwoording van de Penningmeester geaccordeerd.

 

Verantwoording activiteiten:

Diverse gesprekken gevoerd met de gemeente over rotonde Noord.

Diverse contacten met de wijkraden m.b.t. bereikbaarheid nieuwe zieknhuis.

Gespekken met wethouder Delhez, Auke Prinssen en Rob Brink over diverse fietsknelpunten.

 

Aantal leden. Onze afdeling is dit jaar iets in aantal toegenomen.

Er zijn nu 32 leden uit de gem. Uden en 11 uit de gem. Landerd

 

Bespreking en vaststelling van activiteiten in 2009.

De gebruikelijke activiteiten zullen ook in 2009 weer plaatsvinden.

Vaststelling dat de bijdrage voor de fiets reparatie cursus nog steeds is bepaald op Ä 10 voor leden en Ä 20 voor niet-leden.

Afspraken worden gemaakt voor deelname TRAP-IN op 1 juni 2009, fiets onderhoudscursus in april 2009 (9, 16, 23 april)en de fiets verlichtingsactie op 30 oktober 2009.

Gesprekken met de gemeente.

 

Rondvraag: geen vragen

Sluiting

 

 

In verband met efficiŽntie willen we je vragen om een email te sturen naar fietsersbond@uden-landerd.nl . Hierdoor weten wij jouw email adres en kunnen we jou voortaan beter op de hoogte houden van het e.e.a.

 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING.

 

Dinsdag 16 maart 2010

Aanvang 20.00 uur

Schalmeilaan 1 Uden

 

Agenda.

 

        Opening

        Notulen jaarvergadering 2009

        Ingekomen stukken

        Financiele verantwoording (penningmeester)

  • Voortgang /voortbestaan FB Uden-Landerd.
  • Communicatie via email.
  • Activiteiten
  • Rondvraag

Sluiting

 

 

 

verlichtingsactie

 

Fietsverlichtingsactie oktober 2009