Mei 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad

Van de Fietsersbond, Afdeling Uden-Landerd

oprichtingsdatum: 11-2-1993

 

voorzitter : Jan Koster, tel (0413) 261910

secretaris : Alphons Goossens, tel (0413) 331765

Penningmeester : Ad Koenen, tel (o413)  262419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde editie Fietsbel.  Zoals afgesproken ziet u hier de derde editie van ons afdelingsbulletin.

Hierin geven wij u een overzicht van wat ons zoal heeft beziggehouden, het laatst half jaar.

 

 

 TRAP-IN. Op 16 mei 2005 wordt dit jaarlijkse evenement weer gehouden. Onze afdeling staat dit jaar weer paraat bij een controlepost om eventuele reparaties te verrichten bij de fietsen van de deelnemers en onze afdeling zodoende wat meer te promoten.

 

 

 

Bezoek aan wethouder Martin van Kessel.   Op 14 maart 2005 heeft het dagelijks bestuur van de afdeling een bezoek gebracht aan bovengenoemde wethouder.  Dit is niet alleen een kennismakings- gesprek geweest maar heeft ook geresulteerd in een vervolgafspraak. Omdat we als DB een klein gedeelte van de sluier hebben opgelicht over onze knelpunten in het fietsverkeer in Uden, heeft de wethouder ons toegezegd met ons een vervolgafspraak te maken waarbij ook de verantwoordelijke ambtenaren aanwezig zullen zijn. In een volgende “Fietsbel” hierover meer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering.

Op 22 maart 2005 werd onze laatste jaarvergadering gehouden, zoals gebruikelijk weer bij de familie van Riel in de Schalmeilaan 1 te Uden.

 

Hierbij het verslag.

 

Aanwezig: Jannie en Martin van Riel, Kees v.Kampen, Ina Gerritsen,

Wiel Frencken, Ad Koenen, Jan Koster, Alphons Goossens.

Afmelding: Frans Kusters.

 

(1) De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij bedankt de familie v. Riel voor de beschikbaar gestelde vergaderingruimte.

(2) Notulen Jaarvergadering 23-3-2004, tevens jaarverslag, goedgekeurd.

(3) Mededelingenblad de Fietsbel positief ontvangen.

(4) Lichte stijging aantal leden in 2004. (huidig totaal 39 leden) 

(5) Financiële verantwoording door de penningmeester door vergadering geaccordeerd.

(6) Bespreking en vaststelling van activiteiten en data:

* 16 mei 2005 deelname aan TRAP-IN (Kees van Kampen coördineert met het bestuur van de TRAP-IN)

* Fiets reparatiecursus (bij voldoende deelname) op 14, 21 en 28 september 2005.  We denken aan extra publiciteit via Udens weekblad, posters in wijkcentra en misschien via Skyradio.

* Fiets verlichtingsactie  28 oktober 2005 Locatie is nog niet bekend i.v.m.  opheffing fietsenstalling op de Markt. Afstemming vrijwilligerscentrale, 3VO, en politie.

(7) Gesprek met wethouder Martin v Kessel over inventarisatie “Rotte plekken” .  Er wordt een vervolg afspraak gemaakt waarbij verkeerdeskundige ambtenaren aanwezig zullen zijn.

(8) Rondvraag:  Kees: vraagt of we willen nadenken over het inschakelen van de locale fietshandelaren bij b.v. de fiets verlichtingsactie. Verder waren er geen vragen voor de rondvraag.

(9) Sluiting: De voorzitter bedankt de familie  v. Riel voor de gastvrijheid onder het aanbieden van een boeketje bloemen en sluit hiermee de vergadering om 21.30 uur

 

 

 

 

 

 

Voor je gelezen (en geschreven) in het informatie blad van de Fietsersbond “de Ketting”.

 

 

 

 

 

 

Tenslotte dit:

 

Als je nog iemand weet die nog geen lid is van de fietsersbond en je zou hem of haar een cadeautje willen geven, knip dan onderstaande antwoordkaart uit en vul hem in en stuur hem op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie weet zien we je op de volgende afdelingsvergadering van de Fietsersbond (afdeling Uden-Landerd)