December 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad

Van de Fietsersbond, Afdeling Uden-Landerd

oprichtingsdatum: 11-2-1993

 

voorzitter : Jan Koster, tel (0413) 261910

secretaris : Alphons Goossens, tel (0413) 331765

Penningmeester : Ad Koenen, tel (o413)  262419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede editie Fietsbel.  Zoals afgesproken tijdens de laatste afdelingsvergadering ziet u hier de tweede editie van ons afdelingsbulletin.

Hierin geven wij u een overzicht van wat ons zoal heeft beziggehouden, het afgelopen jaar.

 

 TRAP-IN. Op 31 mei 2004 werd het jaarlijkse evenement weer gehouden. Onze afdeling stond dit jaar weer paraat bij een controlepost om eventuele reparaties te verrichten bij de fietsen van de deelnemers en onze afdeling zodoende wat meer te promoten. Gelukkig was het die ochtend  redelijk goed weer en is het tot ruim in de middag droog gebleven. Ondanks de slechte weersvoorspelling voor die tweede pinksterdag was er toch nog een groot aantal deelnemers.

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn die dag heel wat banden geplakt en remmen afgesteld. 

 

 

 

 

Op de tweede controlepost, bij de firma Coppens  in Volkel hadden wij onze tent opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was een podium met live muziek en mede dankzij de goede verzorging door de firma Coppens en de TRAP-IN en natuurlijk niet in het minst door de blije gezichten en de positieve reacties van geholpen “pechvogels”, hebben we een heel gezellige dag gehad. Om volgend jaar ook deel uit te maken van de Fietsersbond-reparatie-ploeg is zeker een aanrader. 

 

Fietsreparatie cursus. Onder leiding van twee ervaren fietssleutelaars zou een reparatiecursus worden gegeven. Deze cursus is vanwege te geringe belangstelling niet doorgegaan. Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering zal dit onderwerp nogmaals ter sprake worden gebracht.

 

 

Inventarisatie “rotte plekken”.  In de afgelopen periode is een aanzet gedaan ter inventarisatie van de gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers in en rondom Uden.  Het D.B. van de afdeling Uden-Landerd heeft een fietstocht gemaakt in de buurt van Uden en van de volgende “rotte plekken” foto’s gemaakt:

* Moleneind

* Volkelseweg nabij rotonde en sportpark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Strikseweg

* Wilhelminalaan / Abdijlaan. 

 

Als jij ook een, voor fietsers gevaarlijke, verkeerssituatie weet en hij komt nog niet in dit rijtje voor, wees dan zo vriendelijk dit even aan ons door te geven (stuur dit dan aan de secretaris Alphons Goossens,Hurk 203, 5403LC Uden)  zodat wij ook deze situatie in onze opsomming kunnen opnemen. Als we ook hier dan foto’s van hebben genomen kunnen we het geheel aanbieden aan de gemeente Uden.

 

Fiets verlichtingactie. Evenals voorgaande jaren is er ook dit najaar weer aandacht besteed aan de fietsverlichting. I.s.m. 3VO is er op scholen en via de pers ruime aandacht gegeven aan deze actie. De fietserbond gaf de aftrap van de actie op 29 oktober 2004. Op de markt van Uden tegenover AH stonden wij met een tent waar de fietsers tegen materiaalprijs hun verlichting konden laten repareren. Dit gebeurde door drie van de vier leden van de technische commissie. Er was zelfs iemand die apart hiervoor al op ons stond te wachten met haar fiets om de gratis reparatie te kunnen laten uitvoeren.  Op de foto hiernaast ze je v.l.n.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiel Frencken, Kees v.Kampen en Frans Kusters samen aan het werk aan een fiets. Later op de avond, toen het wat drukker werd, werd er tegelijkertijd op meerdere plaatsen aan meerdere fietsen gewerkt.

 

 

 

 

 

Wiel Frencken, Kees v.Kampen en Frans Kusters samen aan het werk

 

 

 

 

Als men tijdens deze actie lid werd van de fietsersbond kreeg je een reserve verlichting armatuur aangeboden.  We hebben weer een nieuw lid kunnen intekenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan Fietsersbond Utrecht.  Het dagelijks bestuur van de afdeling heeft op 7 december j.l. een bezoek gebracht aan het hoofdbestuur van de Fietsersbond te Utrecht. We zijn daar rondgeleid door de heer Jan Bijlsma, kaderondersteuner voor Zuid-Nederland. We hebben ons ondermeer laten voorlichten hoe we de lokale overheid moeten benaderen inzake fietsverkeer aangelegenheden.

In een volgende “Fietsbel” hierover meer.

 

 

BELANGRIJK

 

Jaarvergadering.

 

Op 22 maart 2005 wordt onze volgende jaarvergadering gehouden, zoals gebruikelijk weer bij de familie van Riel in de Schalmeilaan 1 te Uden.

 

Dus noteer dit in je agenda en kom op 22 -3-2005 naar de schalmeilaan 1.

 

AANVANG: 20.00 uur

 

Tot ziens op de jaarvergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte dit:

 

Als je nog iemand weet die nog geen lid is van de fietsersbond en je zou hem of haar een cadeautje onder de kerstboom willen geven, knip dan onderstaande antwoordkaart uit en vul hem in en stuur hem op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie weet zien we je op de volgende afdelingsvergadering van de Fietsersbond (afdeling Uden-Landerd)