Juni 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingenblad

Van de Fietsersbond, Afdeling Uden-Landerd

oprichtingsdatum: 11-2-1993

voorzitter : Jan Koster, tel (0413) 261910

secretaris : Alphons Goossens, tel (0413) 331765

Penningmeester : Ad Koenen, tel (o413)  262419

Contactpersoon Gem. Landerd: Hans Langens, tel (0486) 454877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijfde editie Fietsbel.  Zoals afgesproken ziet u hier de vijfde editie van ons afdelingsbulletin.

Hierin geven wij u een overzicht van wat ons zoal heeft beziggehouden, het laatste half jaar.

 

Reeds plaatsgevonden activiteiten.

Op 14 maart 2006 hebben we de jaarvergadering gehouden. ( zie het verslag elders in dit bulletin)

 

De dit jaar geplande fiets reparatiecursus d.d. 12,19 en 26 april is vanwege de te geringe belangstelling niet doorgegaan, ondanks de verlaagde bijdrage van € 7,50 voor en € 15 voor niet-leden.

 

10 mei heeft er een gesprek plaats gevonden met de gemeentelijke overheid (Ilse Conijn). Diverse onderwerpen hebben we daar besproken. Als gevolg hiervan zijn we ingedeeld bij de “werkgroep Verkeer” en hebben we 17 augustus a.s. de eerste bijeenkomst.

Op 5 juni 2006 werd de jaarlijkse TRAP-IN weer gehouden. Onze afdeling stond ook dit jaar weer paraat bij een controlepost om eventuele reparaties te verrichten bij de fietsen van de deelnemers en onze afdeling zodoende wat meer te promoten.

 

Nog geplande activiteiten in 2006.

 

Gesprekken met gemeente.

Najaars fiets reparatiecursus.

Verlichtingsactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering.

 

Op 14 maart 2006 werd onze jaarvergadering gehouden zoals gebruikelijk bij de familie van Riel in de Schalmeilaan 1 te Uden.

 

Aanwezig: Jannie en Martin v. Riel, Kees van Kampen, Ina Gerritsen, Frans Kusters, Ad Koenen( penningm), Jan Koster (vz) en Alphons Goossens (secr).

 

Afwezig met kennisgeving: Hans Langens en Wiel Frencken.

 

De Vz opent de vergadering met het aanbieden van een boeketje bloemen met dank voor de gastvrijheid.

 

Notulen jaarvergadering 22-3-2005 en tevens jaarverslag goedgekeurd.

 

Financiële verantwoording van de Penningmeester geaccordeerd. 

 

Onze afdeling is dit jaar iets in aantal afgenomen (niet verontrustend)

 

Bespreking en vaststelling van activiteiten in 2006.  

De gebruikelijke activiteiten zullen ook in 2006 weer plaatsvinden.

Hoofdpunt hieruit is de vaststelling dat de gesprekken met de gemeente structureel plaats moeten vinden.

 (inmiddels is komen vast te staan dat we deelnemen aan de “werkgroep verkeer” bestaande uit : Cluster verkeer, stadbeheer,

Wijkambtenaar, vertegenwoordiger toezichthouder openbare ruimte (TOR),en een vertegenwoordiger van de Politie)

 

Rondvraag: geen vragen

 

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fietserbond doet MEER

 

 

 

zie hiervoor het artikel uit het Brabants Dagblad  hierna.