December 2008

De Fietsbel            

Mededelingenblad

Van de Fietsersbond, Afdeling Uden-Landerd

oprichtingsdatum: 11-2-1993

voorzitter: Jan Koster, tel (0413) 261910

secretaris: Alphons Goossens, tel (0413) 331765

Penningmeester : Ad Koenen, tel (o413)  262419

Contactpersoon Gem. Landerd: Hans Langens, tel (0486) 454877

 

 

Achtste editie Fietsbel.  Zoals gebruikelijk rond kerstmis ziet u hier de achtste editie van ons afdelingsbulletin.

Hierin geven wij u een overzicht van wat ons het afgelopen jaar zoal heeft beziggehouden en wat de plannen zijn voor 2009.

 

Overzicht:

Naast onze maandelijkse vergaderingen op de eerste dinsdag van de maand is vermeldenswaardig:

*Jaarvergadering 4 maart 2008. (zie verslag elders in dit bulletin)

* Fietsreparatiecursus op 6, 13 en 20 maart met acht deelnemers waarvan er 3 lid zijn geworden.

*TRAP-IN 12 mei. Reparatiepost geheel verzorgd door Kees van Kampen en Frans Kusters.

* gesprekken met de gemeentebestuurders en verkeersambtenaren  op 17 april 2008 met de heren de Haas en Hermans en met wethouder Marcel Delhez op 3april 2008, 4 september en 27 november. Hierbij zijn nogmaals diverse door ons aangedragen fietsknelpunten uitvoerig besproken. (wegbewijzering, varkensruggen, fietsenstalling,onderhoud fietspaden,etc.)Ook nieuwe / toekomstige situaties zoals de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis zijn onder de aandacht gebracht.

*mobiliteitsmarkt op 20 september is ondanks de publiciteit in de plaatselijke kranten slecht bezocht.

* de verlichtingsactie op vrijdag 31 oktober 2008 is door miscommunicatie niet zoals gebruikelijk verlopen.

  

 

 

Perikelen rond de rotonde.

Het afgelopen jaar is de aanleg van de rotonde bij Ben van Dijk veelvuldig in het nieuws geweest.  Ook de Fietsersbond Uden-Landerd heeft daaraan een steentje bijgedragen.

 

 

 

 

Hierboven een art-impressie van de rotonde zoals de gemeente Uden hem gaat aanleggen. Deze rotonde heeft maar aan een kant een dubbel fietspad aan de westzijde. Hiermee was een aantal partijen, waaronder de Fietsersbond, het niet mee eens. Op de volgende pagina’s vindt u een tweetal  , dat hierop betrekking hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij lagen niet alleen dwars, maar hebben steeds geprobeerd constructief in gesprek te blijven met de gemeente.

 

Meer uitgebreider informatie hierover is te vinden op

onze website www.uden-landerd.nl

en natuurlijk ook op de website

van het Brabants Dagblad (www.brabantsdagblad.nl)

en bij de site van de gemeente Uden (www.uden.nl) .

 

Uiteindelijk zijn onze pogingen om het geheel tot

Een goed einde te brengen mislukt door de

onverkwikkelijke houding van de politieke

coalitiepartijen.

Wij zijn daarin zeer teleurgesteld.

 

De onderhandelingen over de zogenaamde kop en staart aansluitingen zijn nog in volle gang. Met behulp van de mensen van het landelijk bureau van de FB zijn we aan

het proberen een zo goed mogelijke oplossing te bereiken.

 

 

Jaarvergadering.

 

Op 4 maart 2008 werd onze jaarvergadering gehouden zoals gebruikelijk bij de familie van Riel in de Schalmeilaan 1 te Uden.

 

Aanwezig: Jeannie en Martin v. Riel, Kees van Kampen, Ab van Amersfoort, Frans Kusters, Hans Langens, Ad Koenen( penningm), Jan Koster (vz) en Alphons Goossens (secr).

 

Afwezig met kennisgeving: Wiel Frencken.

 

De Vz opent de vergadering met het aanbieden van een boeketje bloemen en een flesje wijn met dank voor de gastvrijheid.

 

Notulen jaarvergadering 6-3-2007 en tevens jaarverslag goedgekeurd.

 

Financiële verantwoording van de Penningmeester geaccordeerd.

In kas €250

 

Aantal leden. Onze afdeling is dit jaar iets in aantal toegenomen.

Er zijn nu 32 leden uit de gem. Uden en 11 uit de gem. Landerd

 

Bespreking en vaststelling van activiteiten in 2008.

De gebruikelijke activiteiten zullen ook in 2008 weer plaatsvinden.

Hoofdpunt hieruit is de vaststelling dat de bijdrage voor de fiets reparatie cursus nog steeds is bepaald op € 10 voor leden en € 20 voor niet-leden.

Afspraken worden gemaakt voor deelname TRAP-IN op 12 mei 2008, fiets reparatiecursus in maart 2008 en de fiets verlichtingsactie op 31 oktober 2008.

Gesprekken met de gemeente.

 

Rondvraag: geen vragen

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 Belangrijk!!!   JAARVERGADERING

 

Op dinsdag 3 maart 2009

bij Jeannie en Martin van Riel

Schalmeilaan 1 te Uden.

Aanvang 20:00 uur.

Tot aanvang van de vergadering kunnen agendapunten worden ingebracht.

 

Tot Ziens op de vergadering.

 

Beste fietsvrienden,

We wensen u allen een fijn kerstfeest en een gezond fietsjaar 2009.

 

Wist u dat wij als afdeling Uden-Landerd van de Fietsersbond een eigen internetsite hebben en dat deze sinds kort is uitgebreid met een aantalpagina’s.

Je kunt ons vinden op:

www.fietsersbond.uden-landerd.nl

 

Neem er eens een kijkje!!!      (U doet het al)